Vector Maintenance Management

Uw installatie is onze zorg

Inrichting van uw Onderhouds Beheersysteem

In de hectiek van alledag zijn veel asset owners (en dat is zeer begrijpelijk) meer bezig met vragen als ‘wat?’ en ‘hoe?´. Maar de vraag ‘waarom?’ is minstens zo belangrijk vinden wij. Want alleen vanuit een duidelijke filosofie en een heldere strategie kunnen gerichte beslissingen worden genomen rondom bedrijfsvoering en onderhoudsmanagement. Om dit te bereiken is een optimale inrichting van uw onderhouds beheersysteem van essentieel belang.

Vectormm is gespecialiseerd in het optimaal inrichten van uw beheer systeem.

Als asset eigenaar stelt u zich vragen die vanuit het werkproces of van autoriteiten kunnen komen en welke nauwkeurig beantwoord moeten worden;

Vectors Risk Management biedt:

  • Hoe draagt de inrichting bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering?
  • Zijn wij in staat een totaal overzicht te creëren waarbij de juiste informatie op de juiste plaats en tijdstip beschikbaar is?
  • Is relevante data op ieder nivo in de organisatie snel beschikbaar?
  • Kunnen wij op ieder moment aantonen datde installatie voldoet aan vergunningplicht?
  • Hoe staat het met de totale integriteit van de installaties?
  • Draagt ieder proces bij aan onze bedrijfsdoelstellingen?
  • Werkt het systeem voor ons of werken wij voor het systeem?

Vector Maintenance Management levert de expertise om uw onderhouds beheersysteem op maat in te richten. Een systeem inrichting die antwoorden genereert en uw werk proces beheersbaar maakt.

Het beheersbaarmaken van het bedrijfsproces wordt mogelijk gemaakt door de inrichting af te stemmen op de benodigde Key Performance Indicator’s. De actuele status hiervan is op elk gewenst moment met het beheersysteem zichtbaar en meetbaar.

Een uitgekiende en aantoonbare Plan Do Check & Act loop is de automatische uitkomst en een toekomstige verbetering van de prestaties door een optimaal uitgebalanceerd onderhoudsmanagement systeem.

Door de juiste samenhang tussen criticiteit, urgentie, logistiek en tijdsplan èn door alle betrokken organisatiestructuren erbij te betrekken, creëren we met kennis van zaken het optimale beheersysteem; Synergie tussen Onderhoud, Inspectie en asset integriteit.

Bij Vector MM weten we waar we het over hebben.

Vector

Als asset owner hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen dat de belangen groot zijn. Het speelveld is enorm en de investeringen liegen er niet om… Er is dus alles aan gelegen om bedrijfsprocessen goed in te richten en onder alle omstandigheden draaiende te houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om veiligheid, continuïteit en rendement te garanderen is goed asset management van levensbelang. Daarbij laat de praktijk zien dat veel onderhouds-beheersystemen beter en slimmer ingericht kunnen worden dan daadwerkelijk het geval is. Wie wij zijn?

Wij zijn Vector Maintenance Management

Wij ontzorgen asset owners en helpen met het creëren van veiligheid, continuïteit en waarde door middel van gerichte onderhouds- en inspectieprogramma’s.

Vector Maintenance Management initieert, implementeert, optimaliseert, werkt pragmatisch, transparant en is volledig onafhankelijk.

Meer weten over VectorMM?

Bezoek onze websites voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Vector MM ›Vector MM Consultancy ›
"Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide"
Copyright © Digiwebsite - Deze website is gemaakt door
Digiwebsite